Investor relations

Här erbjuder vi aktieägare, analytiker och investerare kontinuerlig finansiell information om Targeteveryone AB. Vi strävar efter en öppen dialog och transparens gentemot aktieägare, investerare, analytiker, kunder och media.

Genom vår IR-kontakt kan du få svar på frågor som rör vår finansiella information eller bolagsstyrning.

IR contact

Vegard Brattum vegard@targeteveryone.com
LoginSignup free