Press releases

Kallelse till extra bolagsstämma i TargetEveryOne AB (publ), korrigering

2018-10-15T10:33:39Z

Kallelse till extra bolagsstämma skickad 15.10.2018 kl. 08:25 saknades bilagor med villkor för teckningoptioner. 

För ytterligare information kontakta:

Fredric Forsman

Ordförande

+46 739 78 78 44

fredric@targeteveryone.com

Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)

Box 55 691 102 15 Stockholm

Telefon: +46 8 503 015 50

www.mangold.se